Novinky

Novinky v legislativě

12.09.2018 13:00
V srpnu 2018 vyšla v pořadí již pátá novela zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Dále vyšla novela prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. a nové nařízení vlády 189/2018 Sb. Toto...

Věstník MŽP - č. 1 - 2018

06.04.2018 12:09
Ve Věstníku MŽP č. 1 - 2018 naleznete aktualizovaný resortní předpis:Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k...

Věstník MŽP Č. 1 - 2017

05.09.2017 14:04
Ve Věstníku MŽP č. 1 - 2017 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory a poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL pro posouzení ekologické proveditelnosti návrhu v rámci energetického auditu a energetického posudky...

Věstník MŽP č. 9 - 2016

05.09.2017 13:56
Ve Věstníku MŽP č. 9 - 2016 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.Věstník ke stažení...

Novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

19.11.2016 08:46
Dne 14. listopadu 2016 vyšla v pořadí již čtvrtá novela zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela...

Věstník MŽP č. 7 - 2016

21.10.2016 08:20
Ve Věstníku MŽP č. 7 - 2016 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:Sdělení, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlášení smogových situacíSdělení, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stcionárních...

Nová vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

06.06.2016 10:53
Vyhláška č. 34/2016 Sb. vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ze dne 22.1.2016, není legislativním přepisem vztahujícím se přímo k ochraně ovzduší, ale tuto legislativu nepřímo doplňuje. Provozovatele spalovacích zařízení bude...

Věstník MŽP č. 1 - 2016

06.06.2016 10:49
Ve Věstníku MŽP č. 1 - 2016 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:Sdělení, kterým se stanoví seznam stanic zahrnutých do státní sítě imisního monitoringuSdělení, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Věstník ke...

Věstník MŽP č. 9 - 2015

13.01.2016 11:55
Ve Věstníku MŽP č. 9 - 2015 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Sdělení k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším   Věstník ke stažení...

Sdělení MŽP k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším

27.10.2015 11:11
Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu...
1 | 2 | 3 >>