Vítejte na webu věnovanému ochraně ovzduší

 

Dobrý den,

jmenuji se Hana Kliková a v oboru ochrany ovzduší pracuji více než osmnáct let. Ochrana životního prostředí je v současné době velmi aktuální obor, ale i nutná ryze lidská potřeba. Proto jsem se rozhodla své zkušenosti a znalosti nabídnout širšímu poli zájemců z řad provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.

Co Vám  mohu nabídnout?

Především  jasné a praktické provedení hustým legislativním lesem plným stále se měnících článků a paragrafů. Dále přesné definování zdrojů znečišťování ovzduší a určení Vašich povinností coby jejich odpovědných provozovatelů. S řadou těchto zákonných povinností Vám v rámci svých služeb budu také ráda nápomocna. Mám letité zkušenosti s povolovacími agendami, s vyhotovováním provozních evidencí a provozních řádů, se zajišťováním všech povinností souvisejících se zjišťováním míry znečišťování ovzduší a v neposlední řadě s agendou poplatkových hlášení.  Podrobnější popis a průběh mých služeb naleznete na těchto stránkách společně s přehledem platné legislativy se vztahem k ochraně ovzduší.

V sekci Novinky naleznete vždy čerstvé zprávy z oblasti právních předpisů o ochraně ovzduší, popřípadě odkazy na Metodické pokyny a Věstníky vydávané Ministerstvem životního prostředí v této souvislosti.

Pokud Vás moje nabídka zaujala nebo pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte mě prosím kontaktovat na telefonním čísle: 607 162 461 nebo na e-mailové adrese: hana.klikova@seznam.cz.  

Děkuji a těším se na příjemnou spolupráci.

                                                    S přátelským pozdravem      

                                                                                                       Hana Kliková

 

UPOZORNĚNÍ:

Dnem 31. 8. 2014 skončil zákonem stanovený termín pro podání žádosti o změnu nebo vydání nového povolení provozu  !!!

Od 1. 1. 2017 vešla v platnost novela zákona o ochraně ovzduší a to zákon č. 369/2016 Sb., který přináší další změny s návazností na platnost stávajících povolení !!!

Proveďte prosím revizi Vašeho stávajícího povolení, zda je v souladu s požadavky na obsah povolení provozu dle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.