Kompletní změna legislativy o ochraně ovzduší

15.01.2013 11:55

 

První a zásadní novinkou v oblasti ochrany ovzduší je kompletní změna legislativních předpisů. K 1.9. 2012 zákon č. 201/2012 Sb. nahradil do té doby platný zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a současně zrušil prakticky všechny jeho prováděcí předpisy. V současné době platí:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – účinnost od 1. 9. 2012 (výjimky dané v přechodných ustanoveních)

  • Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv, používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší - účinnost od 1. října 2012
  • Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích – účinnost od 15.10.2012
  • Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv  - účinnost od 1.11.2012
  • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší – účinnost od 1.12.2012

           (více zde)