Nová vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

06.06.2016 10:53

Vyhláška č. 34/2016 Sb. vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ze dne 22.1.2016, není legislativním přepisem vztahujícím se přímo k ochraně ovzduší, ale tuto legislativu nepřímo doplňuje. Provozovatele spalovacích zařízení bude zajimat především povinnost prováděných kontrol  a jejich četnost v závislosti na výkonu spotřebiče. Vyhláška dále stanovuje způsob revize spalinové cesty a vzory písemných zpráv o provedené revizi, čištění a kontrole spalinových cest.