Novinky v legislativě

12.09.2018 13:00

V srpnu 2018 vyšla v pořadí již pátá novela zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Dále vyšla novela prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. a nové nařízení vlády 189/2018 Sb. Toto nařízení ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 315/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.


Výše uvedené změny se týkají:

a) provozovatelů spalovacích zařízenína tuhá paliva s tepelným příkonem do 300 kW sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a odborně způsobilých osob provádějící jejich revize

b) dodavatelů motorových benzinů a motorové nafty

c) činnosti autorizovaných osob

d) činnosti pěstování a výroby biomasy

e) provozovatelů kotlů na pevná paliva od 5 do 50 MW tepelného příkonu.