Věstník MŽP č. 1 - 2016

06.06.2016 10:49

Ve Věstníku MŽP č. 1 - 2016 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Sdělení, kterým se stanoví seznam stanic zahrnutých do státní sítě imisního monitoringu
  • Sdělení, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

 

Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/790c359f9861bdb0c1257f4800396d59?OpenDocument