Věstník MŽP Č. 1 - 2017

05.09.2017 14:04


Ve Věstníku MŽP č. 1 - 2017 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory a poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL pro posouzení ekologické proveditelnosti návrhu v rámci energetického auditu a energetického posudky podle postupu uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v platném znění.
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší ve věci aktualizace Přechodného národního plánu ČR.


Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/c48eff7eac00bb94c12580b900350ba0?OpenDocument