Věstník MŽP - č. 1 - 2018

06.04.2018 12:09

Ve Věstníku MŽP č. 1 - 2018 naleznete aktualizovaný resortní předpis:


  • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů


Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/cz/chov_hospodarskych_zvirat_metodicky_pokyn