Věstník MŽP č. 2 - 2013

03.04.2013 17:00

 

V novém Věstníku MŽP č. 2 - 2013 naleznete tyto důležité resortní předpisy:

A. Životní prostředí všeobecně

B. Jednotlivé složky

  • Statut řídícího programu Zelená úsporám
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví státní síť imisního monitoringu
  • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů
  • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
  • Sdělení odboru odpadů MŽP týkající se ročních zpráv o plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/23ad643bbd2ce3fec1257b28003b2271?OpenDocument