Věstník MŽP č. 3 - 2013

11.10.2013 12:16

 

Ve Věstníku MŽP č. 3 - 2013 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Metodický pokyn odboru informatiky a provozu Ministerstva životního prostředí Provozní řád ISPOP
  • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší

 

Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/e24aee419c7a8aa0c1257b4a00255540?OpenDocument