Věstník MŽP č. 5 - 2014

18.12.2014 14:46

Ve Věstníku MŽP č. 5 - 2014 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb.

 

 

Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/b95ed63879016512c1257d480045e0d2?OpenDocument