Věstník MŽP č. 6 - 2014

18.12.2014 14:51

Ve Věstníku MŽP č. 6 - 2014 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit

    pro vyhlašování smogových situací

 

Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/5a109aa0c4006cfbc1257d8e003fac2e?OpenDocument