Věstník MŽP č. 6 - 2015

12.10.2015 11:55
 

Ve Věstníku MŽP č. 6 - 2015 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Sdělení odboru ovzduší ve věci vyhlášení Přechodného národního plánu ČR

 

Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/d94b3ecb81c6fdf2c1257e7b00475fd0?OpenDocument