Věstník MŽP č. 7 - 2013

11.10.2013 12:31

 

Ve Věstníku MŽP č. 7 - 2013 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacio-nárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší.
  • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Včetně příloh 1 a 2.

 

Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/1cd7256d13065b01c1257bba0041868b?OpenDocument