Věstník MŽP č. 7 - 2016

21.10.2016 08:20

Ve Věstníku MŽP č. 7 - 2016 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Sdělení, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlášení smogových situací
  • Sdělení, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stcionárních zdrojů 


Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/4fdd85928991b643c125803b0052e6e8?OpenDocument