Věstník MŽP č. 9, 10 - 2013

28.07.2014 12:00

 

Ve Věstníku MŽP č. 9, 10 - 2013 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:

  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokait pro vyhlašování smogových situací.
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů.

 

Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/492270778ba690dfc1257c210064a8f4?OpenDocument