Věstník MŽP č. 9 - 2016

05.09.2017 13:56


Ve Věstníku MŽP č. 9 - 2016 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy:  • Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.Věstník ke stažení na:

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/d995884b2219b1eec125807b004481da?OpenDocument