Vedení Registru právních norem

Vedení Registru právních norem


Nabízím vedení a zasílání Registru právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí spolu s měsíčními podrobnými informacemi o konkrétních změnách.


Při objednání služby Vám bude v měsíčních intervalech zasílán:

1)     Registr právních předpisů          

  • již na více než 30 stranách registru naleznete předpisy se vztahem k ochraně životního prostředí, jejich novely a data účinnosti
  • jednotlivé oblasti ochrany ŽP jsou rozepsány do jednotlivých přehledných záložek  
  • nejdůležitější předpisy jsou interaktivní, po kliknutí na číslo přepisu se zobrazí text předpisu

2)     Legislativní změny

  • zde jsou měsíčně rozepsány konkrétní změny jednotlivých přepisů za daný kalendářní měsíc v nejdůležitějších oblastech ochrany ŽP, nebo které odpovídají smluvnímu plnění.

3)     Text průvodního mailu                     

  •  v mailu budou vypsány konkrétní změny a nově vyplývající povinnosti v nejdůležitějších oblastech ochrany ŽP (nebo které odpovídají smluvnímu plnění) týkající se konkrétně Vaší společnosti a návrhy pracování.


Vedení Registru právních předpisů není ze zákona povinné. Využívá se především pro interní potřeby firem a při auditech. Tato písemná podoba legislativních změn je vhodná i pro přehlednou archivaci vývoje legislativních povinností Vaší společnosti.

Cena vedení registru a zasílání konkrétních změn písemnou formou se bude pohybovat od 500,- Kč až po 1500,- Kč dle rozsahu legislativních změn za daný měsíc.

 V případě, že Vaše společnost vlastní certifikát ISO 14001, nebo zvažuje certifikaci provést, mohu zprostředkovat zasílání Registru právních požadavků, která je předepsaná pro ISO.

Ceny Registru právních předpisů společně s Registrem právních požadavků (pro potřeby ISO) budou pro odběratele zvýhodněny.