Agenda regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

Agenda regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

 

Agenda látek, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů je prováděna podle samostatného zákona č. 73/2012 Sb. a jeho vyhlášky č. 275/2012 Sb., o předcházení emisí těchto látek. Seznam fluorovaných skleníkových plynů je uveden v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014 a seznam regulovaných látek v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009. Výše uvedené právní předpisy stanovují mnohé povinnosti provozovatelů, se kterými vám v rámci svých služeb mohu být nápomocna. Jedná se především o povinnost vedení evidenční knihy zařízení obsahující nad 3 kg regulovaných látek a povinnost kontrol těsnosti a vedení záznamů u zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 t ekvivalentu CO2 nebo vyšším. V neposlední řadě také s povinností podávání zpráv o těchto látkách prostřednictvím  ISPOP.

 

Další služby