Kalendář povinností

Kalendář povinností

 

Po seznámení se s vaší provozovnou a provedení základních výše uvedených prací vám bude vyhotoven kalendář povinností provozovatele zdroje znečišťování ovzduší. Zde budou vyjmenovány všechny konkrétní povinnosti, které se z hlediska  ochrany ovzduší na vás jako odpovědné provozovatele dle platné legislativy vztahují, společně s uvedením jejich termínů. V rámci svých služeb nabízím nejen pravidelnou aktualizaci kalendáře při změnách (firemních, legislativních, apod.), ale i dohled nad plněním jednotlivých povinností, popřípadě osobní zajištění jejich splnění (např. agenda měření emisí, poplatková agenda apod.).

 

Další služby