Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců

 

Další službou je v neposlední řadě seznámení zaměstnanců firmy s vybranými povinnostmi formou školení. Zde jsou vedoucí pracovníci i ostatní odpovědní zaměstnanci  obeznámeni s konkrétními povinnostmi v oblasti ochrany ovzduší vyplývajícími ze skladby vaší provozovny a vašich konkrétních technologií. Například je vysvětlena agenda vedení provozní evidence, jste seznámeni s podmínkami dodržování emisních limitů a s postupem při poruše nebo havárii, kdy naopak dochází k nečekanému úniku emisí do vnějšího prostředí, apod. Obsah školení bude uzpůsoben dle konkrétních legislativních požadavků na vaši firmu.

 

Další služby