Účast při auditech, kontrolách státní správy a jednáních

Účast při auditech, kontrolách státní správy a jednáních

 

Minulá léta prokázala dobrou zkušenost s účastí externího ekologa při auditech, kontrolách a jednáních, proto se tato služba stala velice žádanou. Kontrolní orgány i auditoři jsou dobře obeznámeni s rozsahem povinností vyplývajících ze současné legislativy o ochraně ovzduší, a proto je jim zřejmé, že tuto agendu nelze dostatečně obsáhnout v rámci jednoho zaměstnance, který má na starost celou agendu ochrany životního prostředí a navíc ještě často přidruženou k dalším pracovním  úkolům. Účast externího ekologa dodává kontrolám a auditům známku záruky řádného plnění všech zákonných povinností.

Neméně vhodná a užitečná je i účast externího ekologa při jednání o plánování nových nebo přestavbách stávajících technologií a provozů, při následných kolaudačních a povolovacích jednáních, popřípadě při certifikaci ISO, tedy konkrétně při zavádění systému řízení ochrany životního prostředí (EMS).

Ve všem výše uvedeném vám budu ráda nápomocná.

 

Další služby