Ostatní služby

Ostatní služby

 

 Vzhledem k dlouhodobému působení v oblasti ochrany životního prostředí vám mohu nabídnout poradenství a spolupráci při plnění povinností vyplývajících z dalších zákonů:

Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (IPPC a IRZ)

Také mohu zajistit u osvědčených firem  a vybraných autorizovaných osob:  

  • vyhotovení odborných posudků a rozptylových studií
  • posuzování vlivů na životní prostředí procesem EIA (posuzování záměrů) nebo procesem SEA (posuzování koncepcí) 
  • vypracování plánu snížení emisí
  • vypracování redukčního plánu a regulačního řádu
  • zajištění nejen autorizovaného (viz nabídka), ale dle potřeby i technického měření emisí
  • plnění povinností dle zákona o předcházení ekologické újmy a její nápravě
  • plnění povinností dle ostatních zákonů ochrany ŽP, např. zákonů o odpadech, o vodách, o chemických látkách apod.

 

Zpět na první nabídku