Místní šetření na zdroji znečišťování ovzduší

             Místní šetření na zdroji znečišťování ovzduší

 

Místní šetření na zdroji znečišťování ovzduší obnáší komplexní prohlídku provozovny, při které jsou identifikovány veškeré jednotlivé zdroje produkující látky znečišťující ovzduší. Jedná se o zařízení, ale i o činnosti, při kterých vznikají nebo mohou vznikat emise. Zaznamenány jsou i technologie určené ke snižování emisí, všechny komíny a výduchy. V rámci prohlídky je prošetřen stav těchto zařízení a překontrolován plán údržby k zajištění správné funkčnosti.

Dále jsou zjištěny a posouzeny všechny vstupní suroviny a případná paliva. Dle bezpečnostních listů a údajů od výrobce je určen obsah organických sloučenin.

Z tohoto šetření je vypracována podrobná zpráva obsahující nejen soupis zjištěných zdrojů znečišťování ovzduší, ale i předběžný seznam povinností provozovatele těchto zdrojů dle platné legislativy o ochraně ovzduší.

 

Další služby