Schéma zdrojů znečišťování ovzduší

Schéma zdrojů znečišťování ovzduší

 

Druhým krokem po identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší je jejich správné zařazení mezi vyjmenované (dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.) nebo nevyjmenované zdroje. Toto se provádí na základě podrobného posouzení typu provozovaných technologií, dle spotřeb chemických látek s obsahem VOC, případně výpočtem kapacity produkovaných ročních emisí.

Dle výsledku zařazení je vypracováno přehledné blokové schéma identifikovaných zdrojů znečišťování ovzduší.  Z tohoto schématu je patrné, ze kterých konkrétních zařízení nebo činností ve vaší provozovně vznikají emise a jakou cestou jsou vedeny do vnějšího prostředí.

 

Další služby