Provozní řád

Provozní řád

 

Povinnost vypracování provozního řádu je taktéž dána zákonem č. 201/2012 Sb. a to u vybraných zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 tohoto zákona. Provozní řád obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší. Jeho předepsané náležitosti jsou uvedeny v příloze zákona o ochraně ovzduší.

Provozní řád v rámci svých služeb vyhotovuji a zajišťuji jeho schválení na příslušném úřadě státní správy. V případě jakýchkoliv důvodných změn vypracovávám aktualizaci provozního řádu a zajišťuji jeho opětovné schválení na příslušném úřadě. Dále provádím místní audity ke kontrole dodržování povinností z provozního řádu vyplývající.

 

Další služby