Archiv článků

Sdělení MŽP k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším

27.10.2015 11:11
Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu...

Věstník MŽP č. 8 - 2015

12.10.2015 12:13
Ve Věstníku MŽP č. 8 - 2015 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Sdělení ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů   Věstník ke stažení...

Věstník MŽP č. 6 - 2015

12.10.2015 11:55
  Ve Věstníku MŽP č. 6 - 2015 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Sdělení odboru ovzduší ve věci vyhlášení Přechodného národního plánu ČR   Věstník ke stažení...

Věstník MŽP č. 3 - 2015

28.04.2015 13:07
Ve Věstníku MŽP č. 3 - 2015 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Právní předpisy MŽP vydané v roce 2014   Věstník ke stažení na: https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/8835dbc12d058cf2c1257e270038c128?OpenDocument

Věstník MŽP č. 7 - 2014

28.04.2015 12:53
Ve Věstníku MŽP č. 7 - 2014 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Sdělení, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů   Věstník ke stažení...

Změny legislativy za rok 2014

18.12.2014 15:21
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, byl v průběhu roku 2014 novelizován dvěma zákony: 1) zákonem č. 64/2014 Sb. § 28,29 (postupy kontrolních orgánů) 2) zákonem č. 87/2014 Sb.  § 11 a § 12 (Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší), § 15 (Poplatek za...

Věstník MŽP č. 6 - 2014

18.12.2014 14:51
Ve Věstníku MŽP č. 6 - 2014 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací   Věstník ke stažení...

Věstník MŽP č. 5 - 2014

18.12.2014 14:46
Ve Věstníku MŽP č. 5 - 2014 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb.     Věstník ke stažení...

Věstník MŽP č. 3 - 2014

28.07.2014 12:18
  Ve Věstníku MŽP č. 3 - 2014 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Právní předpisy pro rok 2013.     Věstník ke stažení na:  https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/d9e015e6f087cba9c1257ccc00274167?OpenDocument

Věstník MŽP č. 2 - 2014

28.07.2014 12:14
  Ve Věstníku MŽP č. 2 - 2014 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí.   Věstník ke stažení...
Záznamy: 11 - 20 ze 29
<< 1 | 2 | 3 >>