Archiv článků

Věstník MŽP č. 1 - 2014

28.07.2014 12:08
  Ve Věstníku MŽP č. 1 - 2014 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění. Sdělení odboru ochrany ovzduší o opravě kódového označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů uvedeného ve Věstníku č....

Věstník MŽP č. 9, 10 - 2013

28.07.2014 12:00
  Ve Věstníku MŽP č. 9, 10 - 2013 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokait pro vyhlašování smogových situací. Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje...

Věstník MŽP č. 8 - 2013

11.10.2013 12:40
  Ve Věstníku MŽP č. 8 - 2013 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje. Metodický pokyn MŽP, Odboru ochrany ovzduší, ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro...

Věstník MŽP č. 7 - 2013

11.10.2013 12:31
  Ve Věstníku MŽP č. 7 - 2013 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacio-nárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle...

Věstník MŽP č. 3 - 2013

11.10.2013 12:16
  Ve Věstníku MŽP č. 3 - 2013 naleznete mimo jiné tyto důležité resortní předpisy: Metodický pokyn odboru informatiky a provozu Ministerstva životního prostředí Provozní řád ISPOP Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek...

Věstník MŽP č. 2 - 2013

03.04.2013 17:00
  V novém Věstníku MŽP č. 2 - 2013 naleznete tyto důležité resortní předpisy: A. Životní prostředí všeobecně B. Jednotlivé složky Statut řídícího programu Zelená úsporám Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví státní síť imisního monitoringu Metodický pokyn odboru ochrany...

Kompletní změna legislativy o ochraně ovzduší

15.01.2013 11:55
  První a zásadní novinkou v oblasti ochrany ovzduší je kompletní změna legislativních předpisů. K 1.9. 2012 zákon č. 201/2012 Sb. nahradil do té doby platný zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a současně zrušil prakticky všechny jeho prováděcí předpisy. V současné...

Informace pro návštěvníky

28.12.2012 08:28
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

Webová prezentace byla spuštěna

28.12.2012 08:27
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...
Záznamy: 21 - 29 ze 29
<< 1 | 2 | 3